آموزش حل ارور های انواع کولر گازی

آموزش حل ارور های انواع کولر گازی

آموزش حل ارور های انواع کولر گازی

آموزش حل ارور های انواع کولر گازی

ارور های اسپیلت مدل کریستال

E1 21 : خرابی از سنسور های داخلی می باشد.

E1 42 : مشکل در سنسور رطوبت سنج می باشد.

E1 22 : خطا در پایت اواپراتور

E1 61 : مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپیلت است در این صورت باید مجددا برنامه‌ریزی و کدگذاری شود.

E1 54 : فن پنل داخلی دچار مشکل شده است.

ارورهای کولر گازی ایستاده مدل Queen

E1 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد.

EE_00 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد.

EE_01 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد.

E5 : خرابی لوله اواپراتور

E6 : سنسور کمپرسور با مشکل برخورد کرده است.

ED: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو یونیت داخل وخارج

ER : ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور قطع شده است.

EA: این ارور مربوط میشود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر

E5 : خرابی لوله اواپراتور

سانسور کمپرسور با مشکل برخورد کرده است : E6

ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور قطع شده است : ER

ارورمربوط می‌شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر : ED

مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد : EA

ارور کولر گازی ایستاده سامسونگ

ارتباط بین برد فرمان و برد صفحه‌نمایش قطع شده است : E¹ ۰۳

سنسور دمای محیط داخلی خراب شده است : E1 21

مربوط به فن یونیت داخلی :E1 54

این خطا مربوط میشود به سیگنال برد نمایشگر و برد اصلی. : E1 93

خطا مربوط سنسور کندانسور می باشد : E2 37

برد فرمان می تواند ارتباط بین کمپرسور و پنل را برقرار کند : E4 79

این این ارور به مدار برد مربوط میشود : E1 61

سنسور اندازه گیری رطوبت هوا دچار مشکل شده است : E1 42

ارور های کولر گازی اسپیلت سامسونگ ایستاده ۵۰ هزار

کد گذاری مجدد : E1 63

۳ فاز شدن دستگاه : E4 25

ارتباط بین کمپرسور و پنل داخلی قطع شده : E1 01

خرابی سنسور و یونیت داخلی : E1 21

مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپیلت است در اینصورت باید مجددا برنامه ریزی و کد گذاری شود :E1 62

مشکل در فن پنل داخلی است ممکن است فن سوخته باشد : E1 54

سنسور وردی پایت اواپراتور با مشکل مواجه شده است : E1 22

ارور کولر گازی سامسونگ

دمای کندانسورB بیشتر از حد مجاز است : GC

دمای کندانسور A بیشتر است حد مجاز می باشد :AC

گاز کمپرسور می باشد و باید توسط متخصص شارژ شود: G

برد فرمان نمی‌تواند رابطه میان پنل داخلی و کمپرسور را برقرار کند : CO

شرح کارکرد یونیت C در وضعیت تست صحیح می باشد : CC

شرح کار کرد یونیت A در وضعیت تست صحیح می باشد : CA

این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست می باشدC  : C

اشکال این خطا از کار کرد یونیت در حالت تست B است : b

علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست : A

خرابی سنسور پایپ کندانسور : tA

خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد : to

CH 67 : وجود ندارد BLDC سیگنال برگشتی ( فیدبک ) کارکرد فن

CH 62 : دمای بالای هیت سینک برد بیرونی

CH 61 : دمای بالای سنسور لوله کندانسور

CH 60 : EEPROM بررسی

CH 5۳ : دیتای ارسالی از واحد ارتباط واحد _ داخلی و بیرونی داخلی به مدت ۳ دقیقه دریافت نشود

CH 65 : سنسور هیت سینک

CH 46 : سنسور لوله مکش

CH 45 : سنسور لوله کندانسور

CH44 : سنسور دمای هوا

CH 41 : سنسور لوله دهش کمپرسور اینورتر

CH 01 : سنسور هوای داخلی

CH 02 : سنسور لوله ورودی یونیت داخلی

CH 06: سنسور لوله خروجی یونیت داخلی

CH 12: سنسور لوله وسط یونیت داخلی

CH05/53 : ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی

CH09 : خطای برد آپشن

CH10 : ایراد موتور فن داخلی

CH 21 : بال DC ولتاژ

 جریان ورودی بیشتر از مقدار تعیین شده است: ۲۲

‌‍ولتاژ پایین خط :۲۳

ارور موقعیت DC CH26 کمپرسور: CH 26

جریان بالایPSC خطای : CH27

اروران بالای فاز کمپرسور :CH 29

دمایای لوله دهش کمپرسور :CH 32

E5 : خرابی لوله اواپراتور

سانسور کمپرسور با مشکل برخورد کرده است : E6

ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور قطع شده است : ER

ارورمربوط می‌شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر : ED

مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج میباشد : EA

ارور کولر گازی ایستاده سامسونگ

ارتباط بین برد فرمان و برد صفحه‌نمایش قطع شده است : E¹ ۰۳

سنسور دمای محیط داخلی خراب شده است : E1 21

مربوط به فن یونیت داخلی :E1 54

این خطا مربوط میشود به سیگنال برد نمایشگر و برد اصلی. : E1 93

خطا مربوط سنسور کندانسور می باشد : E2 37

برد فرمان می تواند ارتباط بین کمپرسور و پنل را برقرار کند : E4 79

این این ارور به مدار برد مربوط میشود : E1 61

سنسور اندازه گیری رطوبت هوا دچار مشکل است : E1 42

ارور های کولر گازی اسپیلت سامسونگ ایستاده ۵۰ هزار

کد گذاری مجدد : E1 63

۳ فاز شدن دستگاه : E4 25

ارتباط بین کمپرسور و پنل داخلی قطع شده : E1 01

خرابی سنسور و یونیت داخلی : E1 21

مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپیلت است در اینصورت باید مجددا برنامه ریزی و کد گذاری شود :E1 62

مشکل در فن پنل داخلی است ممکن است فن سوخته باشد : E1 54

سنسور وردی پایت اواپراتور با مشکل مواجه شده است : E1 22

ارور کولر گازی سامسونگ

دمای کندانسورB بیشتر از حد مجاز است : GC

دمای کندانسور A بیشتر است حد مجاز می باشد :AC

گاز کمپرسور می باشد و باید توسط متخصص شارژ شود: G

برد فرمان نمی‌تواند رابطه میان پنل داخلی و کمپرسور را برقرار کند : CO

شرح کارکرد یونیت C در وضعیت تست صحیح می باشد : CC

شرح کار کرد یونیت A در وضعیت تست صحیح می باشد : CA

این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد : C

اشکال این خطا از کار کرد یونیت در حالت تست B است : b

علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست : A

خرابی سنسور پایپ کندانسور : tA

خرابی از سنسور دمای داخلی میباشد : to

کلمات کلیدی سئو سایت : آموزش حل ارور های انواع کولر گازی,ارور های انواع کولر گازی,ارور کولر گازی,ارور و عیب کولرگازی,ارور کولر گازی اجنرال,لیست ارور های کولر گازی,ارور کولر گازی گری,ارور ec کولر گازی,ارور کولر گازی اجنرال اینورتر,ارور ec کولر گازی تراست,ارور h3 کولر گری,ارور کولر تراست,تعمیر کولر گازی,تعمیر یخچال

آموزش حل ارور های انواع کولر گازی

اخبار , خدمات ما , درباره ما , برد چیست و‌ کاربرد آن در یخچال و کولر